Interreg

El projecte MEDCYCLETOUR té com a objectiu fomentar polítiques de desenvolupament sostenible que permetin un ús més eficient dels recursos naturals i el patrimoni cultural de las zones marítimes i costaneres. Es pretén promocionar el turisme en la seva modalitat més sostenible i responsable, permetent el desenvolupament  de la franja costanera de l’Àrea Mediterrània. 

La Ruta del Mediterrani (EuroVelo 8) es una ruta de ciclisme de llarga distància que connecta tot el Mediterrani des de Xipre fins a Cádiz. En aquest arc Mediterrani encara no s’han desenvolupat polítiques actives de foment del cicloturisme, malgrat que aquesta activitat suposi a la pràctica la possibilitat de prolongar la temporada turística. A més, es tracta d’una activitat de baix impacte, que contribueix al desenvolupament de petites empreses de caràcter local i que afavoreix que àrees poc visitades fins ara entrin en nous circuits turístics.  

El projecte MedCycleTour està finançat al 85% pel Programa Interreg VB MED de la European Regional Development Fund de la Unió Europea.

Data d'actualització:  14.09.2018