El Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya és l’instrument que defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, amb èmfasi en els espais naturals protegits del país. La seva visió és posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània en l’horitzó 2020, a partir de la valorització i conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics i la contribució al desenvolupament local del territori.

Més informació a:

 

Data d'actualització:  28.07.2015