La Direcció General de Turisme ha publicat dos manuals de senyalització que són referència en el seu àmbit.

Exemple de senyalització

Manual de senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya

La senyalització Territorial i Temàtica (T&T) és una senyalització interurbana d'orientació que s'ocupa dels recursos turístics que tenen un valor artístic, històric, cultural o paisatgístic destacat.

Més informació

Accés al Manual

Versió PDF, 2,91 MB

Exemple de senyalització

Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada

L'objectiu d'aquest manual és impulsar un canvi de model en la senyalització de camins a Catalunya per tal d'afavorir la mobilitat no motoritzada, tant de la població local com del turisme.

Més informació

Accés al Manual

Versió PDF, 6,48 MB
Actualitzat el 5 de desembre de 2019

Altres publicacions d'interès

Versió PDF