Estratègia de Turisme 2020

El Pla estratègic de turisme de Catalunya, les Directrius nacionals i el Pla de màrqueting conformen l'Estratègia de turisme 2020 de Catalunya.

Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022

 

Aquest Pla Estratègic té com a objectiu establir les bases per gestionar l’activitat turística a Catalunya els propers anys. A nivell mundial, el 2017 hi van haver 1.323 milions de turistes internacionals, i la previsió de l’Organització Mundial del Turisme per al 2030 és que s’arribi als 1.800 milions. A partir d’aquest punt, el Pla Estratègic dibuixa diferents escenaris de quin podria ser el volum de turistes internacionals que rebria Catalunya en un futur. Un dels escenaris estableix la xifra de 35,6 milions de turistes internacionals al 2030, i en aquest marc el PETC fa una progressió sostinguda que situa el 2022 en uns 21 milions de turistes (al 2018 vam rebre 19,1 milions). 

En aquest marc, el Pla Estratègic vol situar Catalunya com una de les millors destinacions de la Mediterrània i assolir els següents objectius l’any 2022:

 1. Incrementar la despesa diària per turista.
 2. Arribar al 37% de turistes que ens visiten els mesos de març, abril, maig i octubre.
 3. Incrementar fins al 10% els turistes allotjats en les destinacions d’interior.
 4. Gestionar de manera intel·ligent el creixement fins arribar als 21 milions de turistes internacionals.

Per aconseguir aquests objectius, el PETC estableix set eixos vertebradors de les accions que s’han de dur a terme, que són:

 1. Oferir una experiència turística excepcional: Disposar d’un ampli menú d’experiències amb personalitat pròpia i una bona qualitat de tots els serveis associats.
 2. Conquerir i retenir els clients adequats: Millorar el màrqueting turístic per tal d’optimitzar al màxim les accions realitzades.
 3. Atraure les inversions necessàries: Mobilitzar els capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics i millorar els existents.
 4. Fer un turisme intel·ligent: Implementar les millors pràctiques de responsabilitat social i mediambiental per assegurar que el creixement del turisme és compatible amb la preservació de la qualitat de vida dels habitants i la capacitat futura de continuar creant valor.
 5. Millorar les condicions competitives de la destinació: Assegurar bones condicions per a les empreses, infraestructures dignes, condicions positives per a la demanda i afavorir l’accés de la indústria turística a la tecnologia i el coneixement.
 6. Millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament: Impulsar una planificació turística que ajudi a la redistribució dels fluxos turístics per tot el territori més enllà de Barcelona i el litoral.
 7. Replantejar l’organització, la gestió i la governança: Desenvolupar un nou sistema de governança per gestionar les problemàtiques sectorials en cooperació amb els actors claus de la indústria.

Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020

 

El Pla estratègic de turisme de Catalunya per al període 2013-2016 defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mig termini i orienta la política turística de tots els agents del sector, públics i privats, especialment la de la Generalitat de Catalunya. Conté les pautes per desenvolupar un model turístic regit per criteris de “competitivitat sostenible”: l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme que permeti assegurar-ne la continuïtat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.

Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022

 

El nou Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022 marca els reptes pels propers quatre anys pel que fa a l’estratègia i accions que s’han de seguir en l’àmbit de la promoció turística de Catalunya a l’exterior. El document ha estat concretat de forma conjunta amb agents turístics, patronats de turisme i sector privat i permetrà que l’Agència Catalana de Turisme (ACT) excel·leixi en la tasca diària de promoció de la nostra destinació.

Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2013-2015

 

El Pla estableix les pautes per promocionar i vendre Catalunya en els propers anys, prioritzant l’increment dels ingressos turístics, millorant el coneixement de la demanda, treballant per la fidelització dels visitants i incrementant la rendibilitat de l’acció promocional. La seva posada en marxa suposarà una nova manera de treballar basada en l’aprofitament del potencial de les tecnologies i les xarxes socials, en la creació de nous productes i establint unes relacions estretes amb la resta d’actors del sector. L’elaboració del Pla ha comptat amb una important participació sectorial i s’ha basat en un ampli programa de recerca i d’investigacions.

Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010

 

El primer Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 s’estructura en quatre grans apartats: anàlisi, diagnosi, objectius i Pla d’Acció. El Pla, a més de constituir una exhaustiva radiografia del sector és també un document propositiu, tot definint 10 objectius amb 10 programes d’actuació i 48 accions a desenvolupar.

Data d'actualització:  28.02.2020