Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles

Es tracta de 40 informes sobre productes específics i 40 mapes més on apareixeran cartografiats cadascun dels elements.
2009
Només disponsible en versió electrònica.

Informació relacionada

Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics (tangibles)

Aquesta publicació comprèn un conjunt d’imatges cartogràfiques de la realitat turística de Catalunya, una cartografia temàtica entesa com la representació seleccionada i explicada de determinats fets geogràfics i homogenis, prèviament seleccionats, de diversos components de l’oferta i dels productes turístics, i de les diverses variables amb les que s’identifiquen o es caracteritzen.
526 pàg. ISBN 9788439380804
2009