Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components tenen les funcions següents:

 1. Realitzar el manteniment i les actuacions encaminades a la restitució de les condicions normals de l’estat i de funcionament dels vehicles automòbils o dels equips i components d’aquests, en els quals s’hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 2. Realitzar la instal·lació d’accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 3. Realitzar les reformes en les característiques inicials dels vehicles d’acord amb les especificacions que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.
 4. Realitzar les activitats específiques que els correspongui.

Recursos humans:

  • Professional: operaris en nombre necessari per a dur a terme les funcions en condicions segures.
  • Direcció tècnica: responsable de taller.

 

Recursos materials:

  • Dependències d'atenció al públic amb la ubicació i característiques suficients per realitzar adequadament les funcions que els corresponen
  • Maquinària i equipament necessari per realitzar adequadament les funcions que els corresponen segons l'activitat realitzada.

 

Pòlissa de responsabilitat civil:

Taula d'actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil per a tallers de reparació de vehicles automòbils i altres agents segons l'índex de preus al consum (IPC). Any 2021

Concepte

Import €

Tallers de reparació de vehicles automòbils de fins a 10 treballadors

284.093.00

Tallers de reparació de vehicles automòbils de més de 10 treballadors

568.185.40Data d'actualització:  03.02.2021