Els procediments establerts pel REACH comporten la necessitat de preparar documentació, comunicar-se i intercanviar dades amb els proveïdors i els clients, negociar amb altres empreses l’establiment de consorcis, formar-se en les eines establertes per l’ECHA per fer els tràmits corresponents i, en determinades circumstàncies, endegar processos de recerca de substàncies alternatives.

També són necessaris altres serveis descrits en els corresponents apartats de la web, com són els assaigs, informació de substàncies i costos.

Destaquem

Oferta de serveis Oferta d'assaigs

Assaigs i analítiques i laboratoris que els realitzen.

Laboratoris

Directori de laboratoris amb assaigs i analítiques que realitzen.