Els camps marcats amb * són obligatoris.

L'objectiu del servei és respondre de manera personalitzada aquelles consultes de les empreses que no s'hagin pogut resoldre a partir de la informació, les guies i les publicacions ja elaborades i publicades a la web sobre el REACH.

Les respostes s'elaboren utilitzant les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d'orientar l'empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas les respostes són jurídicament vinculants.

Es poden resoldre consultes del tipus següent: "Està afectada l'empresa pel Reglament i a quin nivell?"; "Dubtes relatius a l'aplicació del Reglament"; "Quins serveis hi ha disponibles per aplicar el Reglament?"; Informació sobre les substàncies: toxicologia, fulls de seguretat, bibliografia, etc.

El termini per a la resolució de les consultes és de 5 dies laborables; en cas que per la complexitat de la consulta o la intervenció de tercers en la resposta, sigui necessari més temps, es comunicarà abans a l'usuari.

Estudis, estadístiques i observatoris, que té com a finalitat gestionar les dades identificatives dels propietaris d'establiments o activitats turístiques i dels seus clients o usuaris per a la realització d'estudis, obtenir dades estadístiques i proporcionar dades agregades d'estudi de l'entorn de l'activitat industrial i empresarial de Catalunya. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades contingudes en aquest fitxer és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona, o a l'adreça de correu electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat