Instruccions, resolucions i circulars

  • Instrucció 1/2020

    De la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre les condicions de la prestació del servei a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya com a conseqüència de la situació generada per l’existència de la COVID-19.

  • Instrucció 2/2020

    De 2 de juny, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre criteris complementaris a implementar en l'activitat inspectora dels operadors de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.

  • Instrucció 4/2020

    De 19 d'octubre, per la qual es fa pública la Instrucció 4/2020, de 30 de juliol, sobre els criteris per a la catalogació de vehicles com a històrics a Catalunya

Guies i preguntes i respostes tècniques

Data d'actualització:  15.06.2020