Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components tenen les funcions següents:

  1. Realitzar el manteniment i les actuacions encaminades a la restitució de les condicions normals de l’estat i de funcionament dels vehicles automòbils o dels equips i components d’aquests, en els quals s’hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
  2. Realitzar la instal·lació d’accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
  3. Realitzar les reformes en les característiques inicials dels vehicles d’acord amb les especificacions que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.
  4. Realitzar les activitats específiques que els correspongui.

I  han de complir les obligacions següents:

  1. Disposar i anunciar a la façana de l’edifici o en un lloc fàcilment visible la placa-distintiu que li correspongui
  2. Utilitzar en les seves activitats de manteniment i reparació, accessoris i peces de recanvi corresponents a tipus homologats quan sigui obligatori.
  3. Comunicar el canvi del responsable de taller mitjançant el portal web de Canal Empresa.
  4. Complir en les reformes dels vehicles automòbils els reglaments tècnics de seguretat industrial.
  5. Tenir i mantenir en òptimes condicions de funcionament, calibratge i, si escau, inspecció periòdica, la maquinària i l’equipament necessari, i fer la verificació periòdica dels equips de mesura perquè puguin realitzar adequadament les seves funcions.

 

 

Data d'actualització:  12.03.2021