Articles d'economia industrial

Coberta del darrer número publicat

Estudis monogràfics d'extensió curta que tracten assumptes d'actualitat i interès sobre la indústria, especialment la catalana, que volen arribar a les empreses i als agents econòmics i socials dedicats al foment i l'anàlisi d'aquest sector.

Data d'actualització:  09.12.2015