Finançament per a empreses industrials i serveis relacionats

La Direcció general d’Indústria, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, posa a disposició de les empreses industrials i de serveis relacionats tres instruments de finançament:

A la convocatòria actual es prioritzaran especialment aquells projectes que estiguin vinculats a la implantació de la Indústria 4.0. En el marc d’aquesta línia, el Departament d’Empresa i Coneixement bonifica els interessos, fins a un màxim del 2%, dels préstecs atorgats per l’ICF.

Des de 2016 i fins a 31 de desembre de 2018, en el marc d’aquesta línia s’han formalitzat 54 operacions per un import total de 138.309.473 euros.

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació.

Des de 2013 i fins a 31 de desembre de 2018, en el marc d’aquesta línia s’han formalitzat 36 operacions per un import total de 32.410.569 euros.

En el marc d’aquesta es financen actuacions dutes a terme per pimes i es concedeix un ajut en forma de garantia que consisteix en l’assumpció, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, del 50% del risc de l’operació de crèdit atorgada per l’ICF.

Fins a 31 de desembre de 2018, en el marc d’aquesta línia s’han formalitzat 15 operacions per un import total de 2.755.500 euros.

Data d'actualització:  09.04.2019