Totes les voladures fetes a les pedreres es fan sota el control de la Subdirecció General de Mines, amb els corresponents comunicats de la data i hora de realització. Una vegada fetes les voladures la Subdirecció rep els resultats que ha enregistrat el sismògraf.

Altrament, sempre que es vulgui formular una queixa es demana que es faci per escrit a la:

Subdirecció General de Mines
Carrer de Pamplona, 113
08018 Barcelona
Tel. 93 484 94 01