Bo social elèctric i tèrmic

El bo social és un descompte que s’aplica a la factura d’electricitat a certs consumidors que es consideren vulnerables.

En funció de la situació de cada persona el descompte aplicable, pel que fa al bo social elèctric, pot variar entre el 25 i el 40%, depenent de si es consideren consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social.

D’altra banda, a partir del 2020, també poden optar al bo social elèctric, aquelles persones que arran de la crisi sanitària creada per la COVID-19 es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  • En situació d’atur
  • Afectat/ada per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
  • En el cas de ser una persona empresària, que hagi vist reduïda la seva jornada per motius com ara la cura d’altres persones o circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.
  • Només es pot demanar per a l’habitatge habitual
  1. Tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW.
  2. Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).
  3. Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

També cal complir altres requisits relacionats amb el nivell de renda, situació familiar o personal. Aquests es poden consultar al web del Bo Social d’Electricitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic.

Cal presentar un certificat de serveis socials si es compleixen les condicions de circumstàncies especials (discapacitat superior al33%, violència de gènere, terrorisme, dependència grau II o III).

Cal posar-se en contacte i sol·licitar-ho a l’empresa comercialitzadora de referència, per qualsevol dels mitjans que posin a disposició dels seus clients.

Es pot consultar el llistat de comercialitzadores de referència al web de la Comissió Nacional del mercat de valors.

El descompte s’aplica directament en la factura de l’electricitat.

El bo social tèrmic és un programa per compensar les despeses de calefacció, aigua calenta o cuina dels consumidors més vulnerables.

Tenen dret al bo social tèrmic automàticament totes aquelles persones que ja tenen reconegut el dret al bo social d’electricitat.

No hi ha una quantitat fixa. L’import depèn de la zona climàtica on estigui situat l’habitatge i també del grau de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Pel que fa al càlcul de la zona climàtica, es pot consultar al web del Ministeri per a la Transició Ecològica.

A diferència del bo social d’electricitat, l'abonament del bo social tèrmic es farà a través d'un pagament únic al compte corrent on es tingui domiciliada la factura elèctrica

El pagament del bo social tèrmic de l’any 2020 el farà la Generalitat una vegada s’hagi tramitat la normativa estatal que ho permeti (Reial decret pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les Comunitats Autònomes per a finançar la gestió del pagament del bo social tèrmic de l’exercici 2020). Segons ha informat recentment el Ministeri per a la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, aquest projecte de Reial Decret es troba a la fase final de la seva tramitació

Pel que fa al pagament de l’ajut del 2021, encara s’està a l’espera de la comunicació de perceptors, dotació econòmica i previsió de transferència per part de l’Estat.

Data d'actualització:  20.05.2021