Comercialitzadores d'últim recurs Telèfon d'atenció al client Adreça de la pàgina web
Endesa energía XXI, SL 902 50 88 50 www.endesaonline.com
Iberdrola comercialización último recurso SAU 901 20 20 20 www.iberdrola.es
Gas Natural S.U.R, SDG SA 901 40 40 40 www.gasnaturalfenosa.es
Hidrocantábrico Energía Último Recurso SAU 902 86 08 60 www.hcenergia.com
EON Comercializadora de último recurso, SL 902 22 28 38 www.eon-espana.com

 

Data d'actualització:  28.02.2013