Alta de subministrament per a potències ≤ 15 kW en zona urbana

Quan es vol fer una alta d'un nou subministrament, la companyia té 5 dies per lliurar el pressupost i, un cop subscrit el contracte, disposa de 5 dies hàbils per instal·lar l'equip de mesura o comptador.

El cost d'un alta de subministrament és el següent:

 

Quota d'accés 19,703137 €/kW
Drets de connexió de servei 9,04476 €
Drets de verificació 8,011716 €Normativa
  • Reial decret 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
  • Annex V de l'Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la que es revisen els peatges d'accés a partir de gener de 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions del regim especial .
Data d'actualització:  05.03.2010