El nou reglament proporciona les atribucions de la inspecció inicial abans de la posada en servei i el control periòdic en alguns tipus d'instal·lació per mitjà dels organismes de control.

La seva actuació es produeix abans de les posades en servei de les instal·lacions i en els controls periòdics de les instal·lacions següents:

  • Centres d'emmagatzematge d'envasos de GLP per distribució (ITC ICG02)

  • Centres d'emmagatzematge de GLP en dipòsit fix (ITC ICG03)

  • Planta satèl·lit de GNL (ITC ICG04)

  • Estacions de servei de vehicles a gas (ITC ICG05)
Data d'actualització:  27.01.2016