La Direcció General d’Energia i Mines ha desenvolupat un conjunt d’instruccions per dur a terme el desplegament efectiu del nou reglament a Catalunya.

Com que amb el nou reglament han aparegut nous actors que intervenen en els diferents processos de la vida útil d’una instal·lació de gas, s'han hagut d'incorporar aquests nous agents:

 • Organisme de Control (OC)
  Entitat habilitada pel camp reglamentari de gasos combustibles per efectuar les inspeccions inicials abans de la posada en servei de les instal·lacions.

 • Especialista criogènic
  Empresa que té coneixements demostrables davant l’Administració de les tècniques criogèniques i que, alhora, està inscrita com a empresa instal·ladora de gas de categoria A i empresa instal·ladora mantenidora d’aparells a pressió.

 • Agent de posada en marxa
  Empresa habilitada i autoritzada per efectuar les operacions de posada en marxa i manteniment dels aparells de gas. Poden ser empreses instal·ladores de gas o serveis d’assistència tècnica del fabricant de l’aparell.

També, el nou reglament ha incorporat uns nous llindars pels quals una instal·lació receptora i un dipòsit de GLP necessita un projecte o no. 

Per tot plegat, s’han incorporat les instruccions següents: 

Data d'actualització:  12.08.2010

Informació relacionada

 • Instrucció 6/2006
  , per la qual es fixen els criteris d’adequació al nou reglament per als centres d’emmagatzematge de GLP en dipòsit fix.
 • Instrucció 1/2007
  , sobre el procediment administratiu d’aplicació del nou reglament.
 • Instrucció 3/2007
  , sobre el instal·ladors autoritzats, les empreses instal·ladores, els agents de posada en marxa i especialistes criogènics.