La tramitació telemàtica està prevista per als expedients que corresponen a instal·lacions elèctriques regulades per l'article 5è del Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Es a dir, les instal·lacions d’alta tensió de distribució d’energia elèctrica en les qual l’empresa distribuïdora disposa dels permisos de tots els organismes i particulars afectats. La tensió màxima d’aplicació es fins a 66 kV segons determina la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat de subministrament elèctric, al seu article 18.

Autorització administrativa i posada en servei de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de servei públic.

Data d'actualització:  04.08.2015

Informació relacionada

  • Instrucció 1/2012, d'1 de febrer de 2012,
    per la qual es defineix el procediment per a la tramitació telemàtica dels expedients d'autorització administrativa d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en alta tensió fins 66 kV.