Retorn d'avals dipositats

Operativa per a sol·licitar la cancel·lació dels avals dipositats a les Caixes de dipòsits de la Generalitat de Catalunya.

Garantia econòmica per sol·licitar l'accés a la xarxa

Òrgan competent, quantia i operativa a seguir per a dipositar els avals per a sol·licitar el punt de connexió a la xarxa elèctrica i model d'aval i de document de constitució de garantia. Exempcions.