Qualitat de producte (norma UNE 50.160 i el Reial decret 1955/2000)


Variacions de tensió: màxima caiguda de tensió autoritzada (+/- 7%) (*)

                                   per subministraments a 230v: màxim=246,1v i mínim=213,9v


Dret a descomptes en la facturació (Art.105 Reial decret 1955/2000)
Les devolucions per manca de qualitat individual en el servei (superació dels límits horaris o d’interrupcions fixats, segons la zona i classe del subministrament), s’aplicaran en les factures del primer trimestre de l’any següent al qual s’han produït els incidents.


(*) La mesura de les variacions de tensió es realitza en períodes d’una setmana. El 95% dels valors eficaços de la tensió subministrada promediats en intervals de 10 minuts ha de situar-se en l’interval de +/- 7%.
Data d'actualització:  24.08.2009