Article 6 de la Llei 18/2008 de garantia i qualitat del subministrament elèctric

 

Temps màxim per atendre una incidència de la xarxa de distribució d'alta i mitja tensió. Excepció: força major, talls programats (manteniment) o tercers.
Municipis 80% afectats 90% afectats 100% afectats
Més de 20.000 subministraments (zona urbana) 3 hores - 5 hores
Entre 2.000 i 20.000 subministraments (zona semi urbana) - 4 hores 6 hores
Menys de 2.000 subministraments (zones rurals) - 6 hores 8 hores
Hospitals xarxa utilització pública de Catalunya - - 2 hores
Data d'actualització:  24.08.2009