L'Àrea d'Emprenedoria i Formació ofereix diverses activitats i recursos al llarg de l'any per potenciar el coneixement, les eines i la visió estratègica, tant a les persones emprenedores com al personal tècnic que col·labora en l'acompanyament d'aquestes persones arreu de tot el territori català promovent la innovació i la competitivitat empresarial.

L'oferta formativa adreçada a la Xarxa Emprèn consisteix en la participació en activitats d'innovació i especialització que tenen com a objectiu principal facilitar eines pel desenvolupament del servei de foment de l'emprenedoria i inspirar programes i metodologies innovadores que afavoreixin ecosistemes d'innovació a Catalunya.

També s’organitzen seminaris internacionals oberts als actors de l'ecosistema de creació d'empreses i promoció del talent de Catalunya per donar a conèixer ecosistemes innovadors i bones pràctiques internacionals i a la vegada posicionar l'ecosistema català en el rànquing mundial de hubs d'innovació i creació d'empreses d'alt impacte.

Per últim, les entitats vinculades a la Xarxa Emprèn ofereixen per a les persones emprenedores diferents formacions per millorar les habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial per garantir l'èxit de les futures empreses i també altres programes formatius més tecnològics i especialitzats.