Mentre que el talent femení va l’alça a Catalunya - la dona presenta uns índexs de formació superiors- el seu lloc al mercat laboral i a les empreses no es correspon amb aquesta tendència.

Diferents indicadors mostren aquesta desigualtat ( la taxa d’activitat emprenedora , la presència de dones als consells directius, la bretxa salarial i els finançament que aconsegueixen les seves empreses) que no només perjudica a les dones, sinó que influeix en la riquesa del teixit productiu, la seva capacitat per a absorbir talent (que és un recurs escàs) i per dissenyar respostes a les necessitats d’un mercat que sí és igualitari.

No es podem permetre perllongar una desigualtat que afecti a la meitat del país. És per això que des de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació encetem activitats multinivell per promoure la igualtat efectiva de les dones a l’ecosistema i empoderar les emprenedores per crear les seves empreses i generar referents per a les properes generacions de dones.