Enoturisme

Catalunya és una destinació de referència per al turisme accessible amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials.

Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació a fi de convertir els principals espais d’atracció en productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’un dret social per a tothom, que aporta beneficis des del punt de vista d’identificació de qualitat de l’oferta turística.

Data d'actualització:  09.02.2018

Informació relacionada

  • Turisme Accessible

    El portal turismeperatothom és l'eina amb la qual l'ACT promociona tota l'oferta integral adaptada a Catalunya. 

  • Guia oficial d’establiments turístics

    A la guia oficial d’establiments turístics podeu consultar tota l’oferta d’establiments d’allotjament turístic accessibles, mitjançant la cerca assenyalant la icona corresponent.

  • Normativa - Accessibilitat universal i autonomia personal

    Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats; dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa. 

  • Recursos d'interès