Al Registre de Turisme de Catalunya s'hi han d'inscriure totes les empreses i establiments turístics regulats per la llei de turisme i la normativa que la desplega. A més, tant l'habilitació per a l'exercici de l'activitat de guia de turisme com el seu reconeixement comporten la inscripció d'ofici en aquest registre.