• Imprimeix

Normativa

 

Normativa tributària d'interès

Data d'actualització:  02.05.2017

Informació relacionada

  • DECRET 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del fons per al foment del turisme.
    El fons per al foment del turisme és el conjunt d’ingressos obtinguts per l’exacció de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i que s’han de destinar a projectes o actuacions que persegueixen algun dels quatre objectius següents: a) la promoció turística de Catalunya b) l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics c) el foment, la creació i el millorament dels productes turístics i d) el desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.Els departaments competents en matèria d’economia i en matèria de turisme són els encarregats de gestionar aquest Fons.