• Imprimeix

Senyalització turística a Catalunya

"Senyalització Territorial i Turística de Catalunya"

La senyalització turística, anomenada Senyalització Territorial i Temàtica (T&T), és una senyalització interurbana que s'ocupa d'aquells elements territorials que, sense constituir un nucli de població, tenen un valor artístic, històric, cultural o  paisatgístic destacat.

Els criteris i característiques de la senyalització turística estan fixats en el manual de Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya.

A més a més de la senyalització Territorial i Temàtica, a  la Xarxa de carreteres de Catalunya hi trobem un altre tipus de senyalització: la interurbana i la urbana.

Un altra tipus de senyalització és la rural, de la qual s’està procedint a l’elaboració d’un manual de senyalització no motoritzada en el medi rural.

D’acord amb el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2012-2016 i el Decret 66/2014, de 13 de maig, s’està procedint a la redacció d’un manual per a la senyalització d’orientació en medi rural per a usuaris no motoritzats.

Data d'actualització:  13.01.2016