• Imprimeix

Senyalització turística a Catalunya

La senyalització turística, anomenada Senyalització Territorial i Temàtica (T&T), és una senyalització interurbana que s'ocupa d'aquells elements territorials que, sense constituir un nucli de població, tenen un valor artístic, històric, cultural o  paisatgístic destacat.

Els criteris i característiques de la senyalització turística estan fixats en el manual de Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya.

A més a més de la senyalització Territorial i Temàtica, a  la Xarxa de carreteres de Catalunya hi trobem un altre tipus de senyalització: la interurbana i la urbana.

Pel que fa a l'àmbit rural, tenim el Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada.

Data d'actualització:  18.07.2018