• Imprimeix

Planificació estratègica

Estratègia de Turisme 2020

El Pla estratègic de turisme de Catalunya, les Directrius nacionals i el Pla de màrqueting conformen l’Estratègia de turisme 2020 de Catalunya.

Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020

El Pla estratègic de turisme de Catalunya per al període 2013-2016 defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mig termini i orienta la política turística de tots els agents del sector, públics i privats, especialment la de la Generalitat de Catalunya. Conté les pautes per desenvolupar un model turístic regit per criteris de “competitivitat sostenible”: l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme que permeti assegurar-ne la continuïtat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.

Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2013-2015

El Pla estableix les pautes per promocionar i vendre Catalunya en els propers anys, prioritzant l’increment dels ingressos turístics, millorant el coneixement de la demanda, treballant per la fidelització dels visitants i incrementant la rendibilitat de l’acció promocional. La seva posada en marxa suposarà una nova manera de treballar basada en l’aprofitament del potencial de les tecnologies i les xarxes socials, en la creació de nous productes i establint unes relacions estretes amb la resta d’actors del sector. L’elaboració del Pla ha comptat amb una important participació sectorial i s’ha basat en un ampli programa de recerca i d’investigacions.

Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010

El primer Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 s’estructura en quatre grans apartats: anàlisi, diagnosi, objectius i Pla d’Acció. El Pla, a més de constituir una exhaustiva radiografia del sector és també un document propositiu, tot definint 10 objectius amb 10 programes d’actuació i 48 accions a desenvolupar.

Data d'actualització:  12.02.2014