Curs MOOC, Massive Open Online Course, sobre turisme accessible en el marc del projecte europeu APP TOUR YOU

Inscripció oberta. El curs començarà el proper 17 de gener, és totalment gratuït i es pot seguir d'acord amb el ritme i disponibilitat de cadascú. Està obert a tothom i és una oportunitat d'intercanviar experiències entre els participants d'arreu així com crear un debat global sobre turisme accessible

Estudis universitaris: graus, retitulació i màsters

Estudis universitaris: graus, retitulació i màsters

Oferta formativa ocupacional, SOC

Cursos de formació professional per a l'ocupació; Formació a distància mitjançant el programa e-formació; Programa FP.Cat: cursos de formació professional integrada; Formació contínua: pretén millorar la qualificació professional de les persones

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Conforcat

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, integrat per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya, té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duen a terme en l'àmbit de Catalunya.