Oferta formativa ocupacional, SOC

Cursos de formació professional per a l'ocupació; Formació a distància mitjançant el programa e-formació; Programa FP.Cat: cursos de formació professional integrada; Formació contínua: pretén millorar la qualificació professional de les persones

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Conforcat

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, integrat per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya, té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duen a terme en l'àmbit de Catalunya.