• Imprimeix

Estratègia de política industrial

En el marc de l'estratègia Europa 2020 i, especialment, de la RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization), el Govern de la Generalitat ha dissenyat una nova estratègia de política industrial que, per primera vegada, té un enfocament sectorial. S'identifiquen set àmbits estratègics que tenen massa crítica, avantatges competitius i potencial de creixement i que són els següents: indústria agroalimentària; indústries de la química, energia i recursos; sistemes industrials; indústria del disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut i ciències de la vida i indústries culturals i basades en l'experiència. Cadascun dels àmbits té un programa d’impuls amb l’objectiu de generar coneixement, ordenar les actuacions relatives a l’àmbit, coordinar les diferents administracions i entitats implicades, identificar i acompanyar els principals projectes estratègics, etc.


L'estratègia industrial consta de quatre programes instrumentals específics que busquen generar projectes industrials i accelerar la transformació del teixit productiu cap a activitats i models de negoci de més valor afegit:

  • Programa de clústers de Catalunya
  • Programa d'innovació empresarial
  • Programa d'internacionalització
  • Programa de reactivació industrial

 

Data d'actualització:  08.01.2015