Inforeach
  • Imprimeix

Entren en funcionament les noves versions d'eines per a la presentació de dades

20/11/2017 09:11
  • REACH-IT: L'actualització (versió 3.3) millora la capacitat de l'ECHA per tractar els dossiers entrants per al termini de 31 de maig de 2018. No afecta la presentació de dossiers de registre.

  • IUCLID: La versió 6.2 inclou formats actualitzats tenint en compte les últimes directrius de proves de l'OCDE i requisits de GHS / CLP.

  • Chesar: El nou Chesar 3.3 facilita l'ús de l'aplicació; millora el desenvolupament i la utilització dels mapes d'ús; millora el contingut dels informes generats (ex. l'informe de seguretat química i els escenaris d'exposició de la comunicació).