Inforeach
  • Imprimeix

Consultes

Els camps marcats amb * són obligatoris.

L'objectiu del servei és respondre de manera personalitzada aquelles consultes de les empreses que no s'hagin pogut resoldre a partir de la informació, les guies i les publicacions ja elaborades i publicades a la web sobre el REACH.

Les respostes s'elaboren utilitzant les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d'orientar l'empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas les respostes són jurídicament vinculants.

Es poden resoldre consultes del tipus següent: "Està afectada l'empresa pel Reglament i a quin nivell?"; "Dubtes relatius a l'aplicació del Reglament"; "Quins serveis hi ha disponibles per aplicar el Reglament?"; Informació sobre les substàncies: toxicologia, fulls de seguretat, bibliografia, etc.

El termini per a la resolució de les consultes és de 5 dies laborables; en cas que per la complexitat de la consulta o la intervenció de tercers en la resposta, sigui necessari més temps, es comunicarà abans a l'usuari.

D'acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el tractament següent:

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions del gencat" Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència. Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos Legitimació: consentiment de la persona interessada. Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. Estudis, estadístiques i observatoris, que té com a finalitat gestionar les dades identificatives dels propietaris d'establiments o activitats turístiques i dels seus clients o usuaris per a la realització d'estudis, obtenir dades estadístiques i proporcionar dades agregades d'estudi de l'entorn de l'activitat industrial i empresarial de Catalunya. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades contingudes en aquest fitxer és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona, o a l'adreça de correu electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat