• Imprimeix

Fires de Catalunya 2018 (introducció i gestió de dades)

El "Calendari de Fires de Catalunya" és una publicació que edita anualment la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de donar a conèixer les activitats firals que se celebraran a Catalunya al llarg del proper any.

La informació que us demanem en les fitxes d'aquesta aplicació té per finalitat disposar de les dades necessàries per elaborar el calendari esmentat.

L'accés a la pantalla de calendari 2018 està reservat a les entitats organitzadores inscrites al Registre d’activitats firals de Catalunya.
El termini per introduir les dades finalitzarà el 27 de setembre de 2017.

Les fitxes que obtingueu després d'haver introduït les dades en aquesta aplicació haureu d'enviar-les, degudament signades (*), a l'adreça següent:

Servei d'Activitats Firals i dels Serveis
Direcció General de Comerç
Carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 2a planta
08004 Barcelona

 

(*) Les fitxes de les fires han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal.
Les fitxes de les fires-mercat han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal i, a més, la conformitat de l'Ajuntament de la localitat on s'han de realitzar.

Data d'actualització:  17.07.2017

Informació relacionada

  • Accés al calendari 2018

    Nota: si teniu problemes per accedir-hi, contacteu amb el Servei d'Activitats Firals i dels Serveis, a través del telèfon 93 484 97 01.