Promoció del comerç - CCAM

La promoció i l'impuls del sector comercial i artesanal i el suport a la moda catalana, es realitza a Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, amb l'objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, a escala nacional i internacional.

El Consorci aglutina en una entitat especialitzada la gestió de les polítiques en matèria de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya. Està integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i pel Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, adscrit al Departament d'Empresa i Treball. La presència del sector empresarial i la resta d'agents socials i econòmics, vinculats amb els àmbits del comerç, l'artesania i la moda, tenen veu en el Consorci a través dels òrgans de participació.