Cambres de Comerç
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Què he de fer per votar?

Totes les empreses (persona física o jurídica) que vulguin exercir el seu dret de vot poden triar votar de manera remota o als col·legis electorals de cada cambra:  

  • Des de les 9:00h del dia 2 de maig fins a les 9:00h del dia 7 de maig de 2019, es podrà votar accedint a la web de la  cambra corresponent i utilitzant els certificats electrònics
  • El dia 8 de maig de 2019, es podrà votar als col·legis electorals (consulta’ls a l’annex 3 d’aquest document) de les 10h a les 18h identificant-se i presentant els poders de representació  davant la mesa electoral corresponent.

Sí, puc votar en totes les cambres en què la meva empresa tingui establiment, delegacions o agències, sempre que estigui l’empresa inscrita al cens electoral.

La participació en el procés electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya és essencial; des de les darreres eleccions, ara fa nou anys, s’han produït molts canvis tant en el món empresarial com en l’àmbit de les Cambres.

Així doncs, la participació en aquests comicis és imprescindible per tal que les plenaris de les cambres tinguin la major representativitat possible, garantint així unes cambres compromeses amb l’empresariat, amb l’activitat econòmica i el creixement del país.

A més, la introducció del vot electrònic facilita i promou aquesta participació gràcies a un sistema àgil, senzill, igualitari i segur per tots els electors i electores.

Data d'actualització:  04.06.2019