Cambres de Comerç
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Eleccions 2019

El dia 7 de gener es va publicar la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels plens de les 13 cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Els plens de cada cambra estan formats per:

  • Persones elegides d’entre tots els electors de la cambra (com a mínim representen 2/3 del ple de la cambra).
  • Un 10% dels membres són proposats per les organitzacions empresarials més representatives.
  • La resta de membres són representants de les empreses de major aportació voluntària a les cambres.

La votació dels vocals corresponents al primer grup es durà a terme en qualsevol cas per mitjans electrònics; i podrà ser de forma remota o presencial. En el primer cas, les votacions tindran lloc entre el 2 i el 7 de maig; i en el segon, el 8 de maig.

Vot electrònic

Una de les novetats d’aquesta darrera convocatòria d’eleccions és la introducció del vot electrònic. Aquesta decisió obeeix al desig de facilitar la tramitació del procés i fomentar una major participació. Un servei extern d’auditoria contractat per la Generalitat de Catalunya vetllarà pel compliment de les garanties del vot.

Calendari d'eleccions
Dissabte, 20 juliol 2019

No hi ha activitats previstes.