Cambres de Comerç
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Plens de les Cambres

En els darrers mesos ha tingut lloc el procés electoral per a la renovació dels Plens de les 13 Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, que ha culminat amb la constitució dels plens de cadascuna d’elles. Aquests estan formats per:

  • Persones elegides d’entre tots els electors de la cambra (com a mínim representen 2/3 del ple de la cambra).
  • Un 10% dels membres són proposats per les organitzacions empresarials més representatives.
  • La resta de membres són representants de les empreses de major aportació voluntària a les cambres.

Així mateix, totes les juntes electorals, tant les set territorials com la Central, ja es troben dissoltes.

Properament es constituirà el nou Ple del Consell General de les Cambres de Catalunya, del qual formen part dos representants de cada cambra: el president i un segon membre elegit pel Ple.

Vot electrònic

Una de les novetats d’aquesta darrera convocatòria d’eleccions, i que es mantindrà en els següents processos electorals camerals, ha estat la introducció del vot electrònic, que facilita la participació dels electors d’arreu del territori i agilita la tramitació del procés electoral.

La Junta electoral Central  amb l’assistència d’un auditor extern, vetlla pel compliment de les garanties del vot.

Dimecres, 2 desembre 2020

No hi ha activitats previstes.