Inspecció d'ordenació del comerç

D'acord amb l'article 55 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, la Direcció General de Comerç estableix anualment el Pla d'inspecció, que inclou les diferents actuacions de control del compliment de la legislació d'ordenació comercial agrupades en diferents campanyes. Les campanyes tenen per objecte controlar el compliment de les diverses regulacions aplicables als establiments comercials, com són, entre d'altres, les vendes promocionals extintives i incentivadores, els requisits administratius generals aplicables als establiments comercials i els terminis de pagament a les empreses proveïdores. Les actuacions concretes tenen caràcter reservat i no poden ésser objecte de publicitat.

Pla d'inspecció anual 2019

CAMPANYA i TEMPORALITAT

Sinopsis comercials
Tot l'any

Requisits de l'activitat (establiments comercials)
Tot l'any

Vendes promocionals extintives (liquidacions, saldos i venda d'excedents)
Tot l'any

Rebaixes i promocions
Semestral

Trencament d'estoc en promocions
Semestral

Horaris comercials
Tot l'any

Vendes efímeres
Tot l'any

Venda directa per Internet
Tot l'any

Vendes amb pèrdua
Semestral

Control dels terminis de pagament als proveïdors
Semestral

Control de subvencions
Anual

Revisió dels equipaments comercials
Semestral

Data d'actualització:  26.09.2019