El Servei d'Activitats Firals i Serveis elabora un seguit d'estudis relacionats amb les fires, amb l'objecte de posar a disposició dels organitzadors i agents, privats i públics, informació qualificada que els pot permetre prendre decisions de forma més efectiva i incidir en la millora de la seva gestió.

Estudis i informes de l'àmbit de les activitats firals

Estudi de prospectiva del sector firal

Aquest estudi de prospectiva, pretén identificar les tendències i les causes dels canvis que es donen en els processos de distribució de bens i serveis, i les conseqüències que les aplicacions tecnològiques puguin tenir sobre l'economia en general i sobre les fires en particular.

Indicadors de la Qualitat de les fires

Data d'actualització:  19.11.2019