Fires de Catalunya 2022 (introducció i gestió de dades)

Un any més, degut a la COVID-19, entenem que pot ser complicat que ens pugueu detallar les dates de les vostres activitats firals per al 2022. Tanmateix, us demanem un esforç en aquest sentit per poder elaborar un calendari de màxims que, posteriorment, es podrà actualitzar, si calgués, a la versió digital disponible a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.

El "Calendari de Fires de Catalunya" és una publicació que edita anualment la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de donar a conèixer les activitats firals que se celebraran a Catalunya al llarg del proper any.

La informació que us demanem en les fitxes d'aquesta aplicació té per finalitat disposar de les dades necessàries per elaborar el calendari esmentat.

L'accés a la pantalla de calendari 2022 està reservat a les entitats organitzadores inscrites al Registre d'activitats firals de Catalunya.

Les fitxes que obtingueu després d'haver introduït les dades en aquesta aplicació haureu d'escanejar-les, degudament signades (*), i enviar-les per correu electrònic a fires.empresa@gencat.cat

 

(*) Les fitxes de les fires han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal.
Les fitxes de les fires-mercat han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal i, a més, la conformitat de l'Ajuntament de la localitat on s'han de realitzar.

El termini per introduir les dades finalitza el 30 de setembre de 2021

Accés al calendari 2022. Obre en una nova finestra.

Si teniu problemes per accedir-hi, contacteu amb el Servei d'Activitats Firals i dels Serveis, a través del correu electrònic fires.empresa@gencat.cat o del telèfon 93 484 97 01

Data d'actualització:  24.08.2021