Introducció i gestió de dades

El "Calendari de Fires de Catalunya" és una publicació que edita anualment la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de donar a conèixer les activitats firals que se celebraran a Catalunya al llarg del proper any.

La informació que us demanem en les fitxes d'aquesta aplicació té per finalitat disposar de les dades necessàries per elaborar el calendari esmentat.

L'accés a la pantalla de calendari 2020 està reservat a les entitats organitzadores inscrites al Registre d'activitats firals de Catalunya.

Les fitxes que obtingueu després d'haver introduït les dades en aquesta aplicació haureu d'escanejar-les, degudament signades (*), i enviar-les per correu electrònic a fires.emc@gencat.cat

 

(*) Les fitxes de les fires han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal.
Les fitxes de les fires-mercat han de portar el segell de l'entitat organitzadora i la signatura del seu representant legal i, a més, la conformitat de l'Ajuntament de la localitat on s'han de realitzar.

El termini per introduir les dades finalitza el 30 de setembre de 2019

Accés al calendari 2020. Obre en una nova finestra.


Si teniu problemes per accedir-hi, contacteu amb el Servei d'Activitats Firals i dels Serveis, a través del telèfon 93 484 97 01

Data d'actualització:  02.09.2019