Emmagatzematge de productes químics

Quines instal·lacions estan regulades?

 • Amoníac anhidre
 • Ampolles de gasos a pressió
 • Clor
 • Fertilitzants a base de nitrat amònic
 • Líquids corrosius
 • Líquids inflamables i combustibles
 • Líquids tóxics
 • Òxid d’etilè
 • Peròxids orgànics
 • Sòlids

Cicle de vida de la Instal·lació

Agents (esquema d’intervenció dels diferents agents):

 • Enginyeria-projectista/Titular:
  • Documentació tècnica: Elaboració del projecte o memòria
 • Direcció facultativa
  • Execució: Control d’execució i certificat final d’obra.
  • Posta en marxa: Assistència tècnica.
  • Inscripció RITSIC: Presentació de la Declaració Responsable de posta en marxa.
  • Manteniment.
  • Inspeccions oficials.
 • Organisme de control:
  • Inspeccions oficials: control inicial (si escau) / control periòdic.
 • Propietari i/o usuari de la instal·lació:
  • Manteniment: personal propi, manteniment d’acord amb el Pla de Manteniment.

 

Data d'actualització:  09.11.2020