Sol·licitar 22290 - subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021

  • Memòria tècnica del projecte
  • Declaració dels ajuts rebuts a l’empara de la secció 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs, bonificació del tipus d’interès de préstecs i capital, per donar suport a l’economia en el brot actual de la COVID-19, o de les seves modificacions, Decisions SA. 57019 i SA. 58778

 

Ser una empresa que fa cadena de valor de la indústria de l'automoció a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l'adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible

No hi ha taxes associades a aquest tràmit