Subvencions per al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)

21310 - Subvencions per al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’objectiu és donar suport a les persones emprenedores mitjançant el finançament de programes de formació i tutoria que impulsin la creació i creixement d’empreses basades en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci.  

Llegiu-ne més
  • Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

  • Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

  • Termini per presentar sol·licituds: del 26 de novembre al 5 de desembre de 2019.
  • Els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.
  • Les entitats sense ànim de lucre.
  • Les universitats o les entitats que en depenguin.
  • Les escoles de negoci, els col·legis professionals i els gremis.
  • Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per els ens esmentats en els punts anteriors, juntament amb una o diverses entitats o empreses que desenvolupi/n una activitat necessària per a la realització del projecte, que estigui/n especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte, i que participaran exclusivament en l’àmbit de les accions que duguin a terme.
Què necessiteu fer?

Data actualització  29.06.2019