• Imprimeix

Subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores

21156 - Subvencions per al finançament del Programa de suport a les persones emprenedores Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'objectiu és el suport a les persones emprenedores a través d'actuacions que impulsin la capacitat de creació d'empreses, fomentin l'esperit emprenedor i generin nous llocs de treball; desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d'empreses; integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores i desenvolupar la Xarxa Emprèn com a xarxa publicoprivada de suport a persones emprenedores a Catalunya.

Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (PISPE, abans PIFE).   

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

  • Els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.
  • Les entitats sense ànim de lucre.
  • Les universitats o les entitats que en depenguin.
  • Les escoles de negoci, els col·legis professionals i els gremis.
  • Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per els ens esmentats en els punts anteriors.
Què necessiteu fer?

Data actualització 02.01.2018