Justificar la subvenció 21238 - Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum Departament d'Empresa i Coneixement

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d'execució de l’actuació, finalitzant el 09/10/2019. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit