Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

22030 - Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19 Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

L’objectiu dels ajuts és garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i microempreses de l’àmbit del turisme afectades econòmicament per la COVID-19, amb una aportació econòmica directa de 2500 €. 

 

Llegiu-ne més

Si en carregar el formulari de justificació us trobeu algun problema, cal que esborreu les galetes del vostre navegador, el tanqueu i ho torneu a intentar de nou. 

Justificació de les despeses subvencionables 

A efectes de la justificació d'aquesta línia us informem del següent: 

  1. Es consideren com a dates -entre les quals s’accepten factures emeses i pagades- corresponents a despeses subvencionades per aquesta línia, entre el 14 de març fins al 30 de setembre. 

  2. Abans de presentar la justificació 
  3. Cal aportar la documentació justificativa. 

  4. Les factures han de correspondre als conceptes previstos a la Base 5 de l'Ordre EMC/39/2020 de 13 d’abril.  

  5. La despesa mínima de 2.500 euros que s’ha de justificar pot incloure aquelles factures realitzades a partir de l’obertura de l’establiment (o 14 de març si ha pogut treballar en tot moment) fins al 30 de setembre. Les factures s’han d’abonar també abans d’aquesta data. 

  6. Recordeu que són despeses subvencionables les despeses corrents, és a dir, aquelles que no es poden inventariar (subministraments, serveis bàsics, lloguers, sous) i  tenen una durada inferior a l'any (despeses de proveïdors habituals). Els impostos no són despeses subvencionables. 

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. 

A autònoms i microempreses, que compleixin els requisits establerts i que desenvolupin una d’aquestes activitats:

  • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural.
  • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies,  Organitzadors professionals de congressos i explotadors d’habitatges d’ús turístics.   
  • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
  • Guies de turisme habilitats.
Què necessiteu fer?

Data actualització  11.12.2020