• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

22030 - Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19 Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’objectiu dels ajuts és garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i microempreses de l’àmbit del turisme afectades econòmicament per la COVID-19, amb una aportació econòmica directa de 2500 €.    

 

Llegiu-ne més

Complement a la nota aclaratòria sobre l’inici i finalització del termini de justificació de les despeses subvencionades

A efectes de la justificació d'aquesta línia i a conseqüència de la situació d’incertesa respecte a les possibilitats de reobertura d’activitats i establiments turístics una vegada aixecada la suspensió de l’estat d’alarma decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, us informem del següent:

 1. Es consideren com a dates -entre les quals s’accepten factures emeses i pagades- corresponents a despeses subvencionades per aquesta línia, entre el 14 de març fins al 30 de setembre 2020.
 2. La primera setmana de setembre es penjarà al Canal Empresa i al web Gencat el model de document a presentar així com una breu guia per a emplenar-lo.
 3. Es recorda a tots els beneficiaris que hauran d’aportar la documentació justificativa abans del 31 d’octubre de 2020.
 4. Es recorda que les factures han de correspondre als conceptes previstos a la Base 5 de l'Ordre EMC/39/2020 de 13 d’abril. 

Podeu consultar el text íntegre de la nota

Nota aclaratòria sobre l’inici i finalització del termini de justificació de les despeses subvencionades

 1. Es considerarà que s’aixeca la suspensió decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, en el moment en què tot el territori de Catalunya hagi superat la fase III i arribi a la “nova normalitat”.
 2. La data límit perquè els beneficiaris posin en marxa la seva activitat serà el dia en què es compleixin dos mesos des que tot Catalunya arribi a la “nova normalitat”.
 3. Els beneficiaris poden posar en marxa la seva activitat amb anterioritat a aquesta data límit, i anteriorment al moment que tot Catalunya arribi a la “nova normalitat”, sempre complint els criteris i restriccions regulats per a la fase de desescalada en què es trobin.
 4. La despesa mínima de 2.500 euros que s’ha de justificar pot incloure aquelles factures realitzades a partir de l’obertura de l’establiment i fins dos mesos després que tot el territori hagi entrat en la fase de normalitat. Les factures s’ha d’abonar també abans d’aquesta data.
 5. Tots els beneficiaris hauran d’aportar la documentació justificativa abans del 31 d’octubre de 2020.
 6. Recordar que les factures han de correspondre als conceptes previstos a la convocatòria en què us heu presentat.

Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la nota aclaratòria.

 

A la pestanya de la documentació relacionada podeu trobar les diferents  resolucions d’atorgament dels ajuts que s’han concedit fins al moment, relacionades amb aquesta línia. Atesa la quantitat d’expedients tramitats NO existeix una única resolució d’atorgament sinó que s’han anat publicant de forma successiva.

ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el nombre de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

La justificació s'ha de fer mitjançant el formulari de justificació que estarà disponible pròximament. S'haurà de presentar com a màxim el 31 d’octubre de 2020.

A autònoms i microempreses, que compleixin els requisits establerts i que desenvolupin una d’aquestes activitats:

 • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies,  Organitzadors professionals de congressos i explotadors d’habitatges d’ús turístics.   
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 • Guies de turisme habilitats.
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.06.2020