• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Ajuts econòmics del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)

21645 - Subvencions del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Subvencions per a les actuacions següents:

 • Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives.
 • Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Actuació 3: implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.
 • Actuació 4: implantació de mesures contingudes en plans de transport a centres de treball en empreses PTT (Plans de transport a centres de treball) o PDE (Plans de desplaçament d’empresa).  
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Poden ser beneficiaris/àries de les actuacions 1 i 2:   

 • Sector públic estatal.
 • Entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya i Servei Català de la Salut.
 • Altres entitats del sector públic o adscrites, a Universitats públiques i a altres entitats participades.
 • Ens dependents de corporacions locals i corporacions locals.
 • Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques).
 • Famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius (persones físiques, comunitats de propietaris, ...).

En el cas de les actuacions 3 i 4 ho seran tots els anteriors menys les persones físiques i les comunitats de propietaris.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.04.2019