• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Subvencions del Programa de cupons a la gestió energètica

Justificar la subvenció

Justificar la subvenció 21658 - Subvencions Programa cupons a la gestió energètica Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

La justificació del servei s'ha de presentar com a màxim el desè dia hàbil a partir de la data de finalització del
termini d'execució. Hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini basant-se en el que
estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

No hi ha taxes associades a aquest tràmit