Subvencions del Programa de cupons a la gestió energètica

21658 - Subvencions Programa cupons a la gestió energètica Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts a les PIMES manufactureres, que contractin un servei de gestió energètica a un proveïdor acreditat.

El Programa de cupons concedeix un ajut del 50% del servei energètic amb un màxim de 5.000€.

L’import màxim destinat en aquesta convocatòria és de 200.000 €, per tant, es poden presentar aproximadament unes 40 sol·licituds.

Per obtenir informació més detallada, es pot consultar aquest enllaç.

Llegiu-ne més

Un requisit exigent d’aquesta convocatòria és que els proveïdors que vulguin participar en aquests ajuts hauran de disposar d’un o més professionals que compleixin els requisits per exercir l’activitat professional d’auditor energètic establerts en l’article 8 del Reial decret 56/2016, i també disposin del certificat vigent d’un títol professional en l’àmbit energètic, acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma UNE-ISO/IEC 17024/2012.

El professional o cap de projecte que desenvoluparà el servei que l’entitat beneficiària contracta al proveïdor és qui ha de complir els requisits professionals anteriorment descrits.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

L'eina de tramitació no accepta versions no vigents del formularis del tràmit. En aquest sentit, cal que cada vegada que els necessiteu us els descarregueu de nou.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  17.03.2020