Sol·licitud d’exempció de la certificació d'eficiència energètica d’edificis

11276 - Sol·licitud d'exempció certificació d'eficiència energètica d’edificis Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El Reial Decret 235/2013 de certificació d’eficiència energètica d’edificis exclou del seu àmbit d’aplicació una sèrie d’edificis, que poden demanar un “justificant” d’exempció.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Tal i com s'especifica al Reial Decret 235/2012 en el seu article 2.2, no s'ha de certificar:

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s'inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d'interès nacional), B (bé cultural d'interès local), C (bé d'interès urbanístic) i D (bé d'interès documental).
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
 • Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 • Local sense condicionar.
  En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
  (1)Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.
 • Local o part d'edifici que s'ha de sotmetre a reforma important i que no té cèdula d'habitabilitat.
Què necessiteu fer?

Data actualització  08.05.2015